1400 metrów sześciennych powietrza na godzinę

Szczęśliwa 7 to numer kolejnej sali lekcyjnej w szkole podstawowej nr. 2 w Pleszewie, która została wyposażona w rewersyjne urządzenia wentylacyjne RESPIRECO. Tym razem są to dwa zsynchronizowane urządzenia typu Plug&Play, zamontowane  bezpośrednio w klasie, przez jedną ekipę monterską, w ciągu jednego dnia, bez żadnych ciężkich robót budowlanych (kucie, wiercenie, tynkowanie…). Najtrudniejszym etapem prac monterskich było wniesienie urządzeń na drugie piętro. Reszta, w tym wykonanie przepustów dla świeżego powietrza przez szyby w oknach, poszło jak z płatka. 

Urządzenia RESPIRECO mają wydajność sterowaną na podstawie stężenia dwutlenku węgla, dlatego nigdy nie przekracza poziomu 1000 ppm i wyróżniają się niskim jednostkowym poborem energii, cichą pracą, wysokim stopniem filtracji powietrza i 97% sprawnością odzysku ciepła. W klasie nie trzeba już otwierać okien, a oszczędności energii na ogrzewanie i wentylację sięgną 60%

System RESPIRECO, z maksymalną wydajnością w trybie “turbo” sięgającą 1400 m3/h, zapewnia siedmiokrotną całkowitą wymianę powietrza w ciągu 1 godziny w klasie o kubaturze blisko 200 metrów sześciennych.

W dobie pandemii COVID19, kiedy zwiększona intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach szkolnych jest zalecanym przez WHO sposobem na ograniczanie rozprzestrzenianie się wirusa urządzenia Respireco mają do odegrania szczególną rolę. 

W nowym roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i nauczyciele w sali nr. 7 nareszcie będą mogli oddychać pełną piersią.