Instytut Medycyny Pracy: Stężenie CO2 w szkołach jest zbyt wysokie

Polecamy artykuł znajdujący się na stronach Polskiej Agencji Prasowej PAP. Artykuł dotyczący jakości powietrza w szkołach oraz zagrożeń związanych z przekraczaniem CO2 w salach lekcyjnych.