ITC wydał opinię techniczna na temat Respireco

7 maja 2019 roku urządzenie wentylacyjne Respireco uzyskało pozytywną opinię techniczną, wystawioną przez Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Opinia sporządzona została przez mgr inż. Adama Szelągowskiego i dr inż. Andrzeja Grzebielca.
Według wiedzy autorów opracowania, potencjał który posiada Respireco jest nieosiągalny dla innych
urządzeń wentylacyjnych.

Pobierz opinię