Pilotażowa instalacja w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszewie

Przedmiotem badania jest innowacyjny system wentylacji rewersyjnej z regeneracyjnym odzyskiem ciepła (Zgłoszenie Patentowe P.426578) Respireco. Badany system wentylacji Respireco zainstalowany został w jednej z sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2, w Pleszewie (woj. wielkopolskie). Będący przedmiotem badania system wentylacji Respireco zainstalowany został w sali nr 8. W celu oceny działania, system wentylacji Respireco został porównany z systemem
mechanicznej wentylacji wyciągowej z kompensacją powietrza wentylacyjnego za pomocą nawietrzników ściennych.

Prowadzone badania w szczególności miały na celu określenie skuteczności wentylacji rewersyjnej Respireco oraz ocenę jej wpływu na poprawę warunków wewnątrz pomieszczenia:

• utrzymania wewnątrz pomieszczenia niskiej zawartości CO2,
• utrzymania stałej temperatury na poziomie 20 °C, oczyszczenia powietrza nawiewanego do
pomieszczenia,
• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania świeżego powietrza wentylacyjnego,
dzięki wykorzystaniu regeneracyjnego odzysku ciepła.

Pobierz raport terenowy ITC