Respireco

Respireco to nazwa rodziny innowacyjnych urządzeń służących do bezkanałowej wentylacji z wysokosprawnym odzyskiem ciepła.
Respireco to również nazwa nowej spółki utworzonej w wyniku dynamicznego rozwoju działu urządzeń wentylacyjnych w istniejącej na rynku od 1991r. spółce Stropex, krajowego lidera produkcji energooszczędnych rozwiązań w sektorze materiałów budowlanych, w tym energooszczędnego systemu montażu okien EMO. Projekt Respireco – rozwiązanie powszechnie występującego problemu pogorszenia skuteczności wentylacji w budynkach ze szczelnymi oknami, które na dodatek zamontowano w super szczelnym systemie EMO,  Projekt Repireco, zapoczątkowany pracami badawczo – rozwojowymi i rozwinięty do fazy komercyjnej w spółce Stropex, przekazany został spółce Respireco w wyniku decyzji władz spółki przewidujących dalszy dynamiczny rozwój, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne, bezkanałowe systemy wentylacji zarówno ze strony projektantów jak i użytkowników obiektów budowlanych.

Dowiedz się więcej na temat firmy Stropex.

Czyste powietrze to jasny umysł i lepsze wyniki w nauce.

Badania* pokazują, że skuteczna wentylacja to nie tylko oszczędności na ogrzewaniu, ale też lepsze samopoczucie i koncentracja oraz zdolność przyswajania wiedzy.

Zbyt duża ilość CO₂ w klasie wzmaga rozkojarzenie oraz senność. Międzynarodowe badania pokazują, że stężenie CO₂ w szkołach jest zbyt wysokie*. Regeneratory Respireco dbają o jakość powietrza, którym oddychają w szkole nasze dzieci.

 

*Wyniki projektu InAirQ Project, mającego na celu ocenę zagrożenia dla zdrowia osób narażonych na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach (tj. dzieci w wieku od 6 do 14 lat) oraz podjęcie działań mających na celu poprawę stanu środowiska wewnętrznego w budynkach szkolnych w Europie Środkowej.

Przewietrzanie budynku w okresie letnim

RESPIRECO to jedyny system wentylacji pozwalający, bez dodatkowych inwestycji na wykorzystanie wnętrza domu jako okresowy magazyn chłodu pasywnego.

W umiarkowanym klimacie Respireco zapewnia komfort temperaturowy bez klimatyzacji jednocześnie dostarczając świeże powietrze

 

 

 

 

 

Funkcja ograniczania pożaru

Unikalną funkcją systemu wentylacyjnego Respireco jest wykrywanie i ograniczenie pożaru w jego początkowej fazie do pojedynczego pomieszczenia.

Dzięki czujnikom pożaru zintegrowanymi z systemem Respireco możliwe jest zlokalizowanie pomieszczenia objętego pożarem w jego początkowej fazie, uruchomienie alarmu dźwiękowego w całym budynku oraz powiadomienie służb ratunkowych.

Funkcja ograniczania pożaru działa dzięki utrzymywaniu podciśnienia w pomieszczeniu objętym pożarem i nadciśnienia w pozostałych pomieszczeniach. Take rozwiązanie pozwala na tłumienie pożaru, umożliwia jednocześnie utrzymanie czystego i przejrzystego powietrza w nieobjętej pożarem kubaturze budynku, umożliwiając bezpieczną ewakuację ludzi.

 

Polska innowacja.

Respireco to kompletny system wentylacji i regeneracji powietrza oparty o polski wynalazek*. Jako jedyny na świecie umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza bez konieczności zatrzymywania lub odwracania ciągu wentylatora. Dzięki temu urządzenia Respireco mają o połowę niższy pobór mocy niż alternatywne rozwiązania.

*Chroniony międzynarodowym patentem.

60%

niższe rachunki za ogrzewanie

>CO₂

gwarancja niskiego stężenia CO2

F9

filtry antysmogowe wysokiej klasy

50%

pobór mocy mniejszy nawet o połowę

60-88%

wysoki stopień odzysku wilgoci

97%

sprawność odzysku ciepła

urządzenie Respireco posiada zdolność ograniczenia pożaru

Prosta instalacja i montaż oraz łatwa eksploatacja

Działanie systemu.

System wentylacyjny Respireco składa się z rekomendowanych dwóch regeneratorów na klasę, które oddychają tak jak człowiek. Każde urządzenie cyklicznie przechodzi z fazy nawiewu do wywiewu. System zapewnia efektywną wymianę powietrza dzięki zastosowaniu nawiewników dalekiego zasięgu. Regeneratory Respireco komunikują się ze sobą i dzięki temu mogą skoordynować swoją pracę dla zapewnienia odpowiednio niskiego stężenia CO₂ w pomieszczeniu.

Podczas gdy w klasie panuje miłe ciepło (+22 °C), a na zewnątrz szaleje mróz, do pomieszczenia płynie świeże powietrze o temperaturze +21 °C, czyli zaledwie o stopień chłodniejsze od tego, które jest wewnątrz pomieszczenia. To zasługa odzysku ciepła ze sprawnością na poziomie 97%. oznacza to w tym przypadku, że system Respireco “darmowo” ogrzewa mroźne, świeże powietrze od -20 °C do + 21 °C.

Najlepsze filtry F9.

Według badań WHO, zanieczyszczenia o średnicy 2,5 mikrona (PM2,5) swobodnie przenikają przez barierę płucną i przedostają się do układu krwionośnego. Przewlekłe narażenie na ich działanie przyczynia się do ryzyka rozwoju chorób układu krążenia i oddechowego, a także raka płuc. Zgodnie z wynikami badań ESCAPE w przypadku zanieczyszczeń typu PM2,5 każdy wzrost gęstości pyłu o 5µg/m³ powoduje wzrost ryzyka śmierci z przyczyn naturalnych aż o 7%.

System Respireco używa antysmogowych filtrów F9. Filtry tego typu zatrzymują powyżej 95% zanieczyszczeń o średnicy 1 mikrona*, czyli znacząco mniejszych od PM2,5. Są one standardem w regeneratorach Respireco. Bardzo dobrze wychwytują pyłki roślin, zarodniki grzybów, smog i bakterie. Chronią także przed aerozolami, które według ECDC**, odpowiedzialne są za przenoszenie wirusów, w tym COVID-19.

* Norma PN EN 779:2012
** European Centre for Disease Prevention and Control

Laboratorium badań technicznych.

Na potrzeby przeprowadzenia badań technicznych nad urządzeniami Respireco zbudowaliśmy m.in. laboratorium, w którym w celu badania sprawności urządzenia wytwarzamy skrajnie niskie i wysokie temperatury, od syberyjskich -30 °C do dubajskich +50 °C.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie tworzenia rozwiązań dla budownictwa rodzinnego i budynków użyteczności publicznej, doskonale wiemy jak ważne jest uzyskanie wysokiej sprawności wymiennika ciepła, aby wytworzona wewnątrz temperatura nie marnowała się i nie “uciekała” z budynku. Jednocześnie wiemy też jak ważne jest dostarczanie do pomieszczeń stałego dopływu świeżego powietrza, tak aby przebywający wewnątrz ludzie mogli zdrowo i komforowo mieszkać i pracować.

Respireco rozwiązuje oba te problemy, zapewniając napływ świeżego powietrza z zewnątrz, przy jednoczesnym zachowaniu wyniku 97% sprawności odzysku ciepła.

Respireco to wentylacja bezkanałowa.

Zaletą wentylacji bezkanałowej jest wyeliminowanie potrzeby stałego  czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Systemy tradycyjnej wentylacji kanałowej szybko zanieczyszczają się i bez doraźnego, cyklicznego czyszczenia stają się siedliskiem drobnoustrojów, kurzu i wielu niebezpiecznych patogenów.

Poznaj szczegóły specyfikacji technicznej urządzenia.

Nieskrępowana swoboda projektowania

Respireco pasuje wszędzie, nawet gdy projektant, konserwator zabytków i wykonawca rozkładają ręce :
• kiedy nie ma miejsca na kanały wentylacyjne Respireco nie wymaga kanałów może być podłączone do dowolnego otworu w ścianie oknie drzwiach
• kiedy nie ma czasu na roboty instalacyjne system Respireco montuje się w kilka godzin nie przerywając nauki w szkole
• kiedy nie ma ludzi do montażu urządzenia Respireco zamontuje każdy technik bądź monter instalacji
• kiedy nie można wykonać otworów w elewacjach Respireco można podpiąć do istniejących przewodów grawitacyjnych lub czerpnię zamontować w oknie.

Respireco daje architektom nieskrępowaną swobodę podczas projektowania zarówno nowych budynków jak i nadawania nowych funkcji budynkom starym i zabytkowym.

Przykłady instalacji systemu Respireco.

Nasz produkt testowany jest szczegółowo od 2019 roku przez Instytut Techniki Cieplnej w Warszawie.

Pobierz raporty i wyniki badań technicznych ITC w zakładce dokumentów do pobrania.

Montaż urządzeń Respireco w szkole może zostać wdrożony bezpośrednio przez okno co pozwala uniknąć ciężkich prac budowalnych. Rozwiązanie to pozwala również skrócić czas montażu. Przykładowe instalacje sprawnie funkcjonują m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie.

Sprawdź szczegóły dotyczące montażu urządzenia.

Pilotażowo system Respireco zainstalowany został w Szkole Podstawowej nr 2 w Pleszewie, a ITC przeprowadził szczegółowe badania techniczne. Głównym założeniem badań było poprawienie jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym dzieci odbywają naukę poprzez zapewnienie skutecznej wentylacji i utrzymanie parametrów powietrza wewnętrznego spełniającego warunki komfortu termicznego z uwzględnieniem wymagań stawianych placówkom edukacyjnym (utrzymanie temperatury wewnątrz pomieszczenia powyżej 18 °C, oraz zawartości dwutlenku węgla poniżej 1000 ppm).

Pobierz raport z badań przeprowadzonych w szkole przez ITC.