Montaż

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

System może być zainstalowany w pojedynczym pomieszczeniu bądź w obiekcie o wielu pomieszczeniach, po jednym lub dwóch regeneratorach na każde z pomieszczeń (zależnie od projektu budynku). Potrzeba jedynie dostępu do zewnętrznej ściany obiektu. Podstawowa zaś i unikalna cecha systemu Respireco to możliwość wykorzystania okien lub istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej (pionów wentylacyjnych). Ma to szczególne znaczene w istniejących, często zabytkowych obiektach. Brak konieczności instalowania kanałów wentylacyjnych przekłada się przy tym na szereg korzyści i oszczędności, na każdym etapie życia obiektu budowlanego.

Respireco nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji – kanalizacji skroplin i nagrzewnic ochronnych wymaganych dla innych systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.

Zasada działania

Na animacji obok przedstawiona został system montażu z uwzględnieniem dedykowanych nadproży KZN oraz zasada działania systemu bezkanałowej wentylacji z odzyskiem ciepła w przykładowym budynku mieszkalnym. 

Animacja przedstawia wizualizację przepływu powietrza w obiekcie z wyspecjalizowanym odzyskiem ciepła. Przedstawiony jest  tutaj m.in. wysoki poziom sprawności cieplnej urządzeń Respireco, który sprawia, że wlatujące do pomieszczeń powietrze z zewnątrz jest chłodniejsze zaledwie o 1 °C od powietrza wytworzonego wewnątrz budynku przez system ogrzewania.

Wiele wariantów instalacji.

Urządzenia Respireco mogą działać jako wolnostojące  jednostki z dostępem do kanału wentylacyjnego oraz w wersji zabudowanej np. bezpośrednio w ścianie budynku.

Montaż urządzeń Respireco może zostać wdrożony bezpośrednio w termobelkach okiennych, w sąsiedztwie żaluzji fasadowych lub w kanałach wentylacji grawitacyjnej. Przykładowe instalacje funkcjonujące w siedzibie firmy Stropex w Pleszewie.

Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy doradzą jaka forma montażu będzie najbardziej odpowiednia do Twojego budynku.

Przykłady montażu Respireco na poddaszu z sufitem pochyłym.